Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Adidovce.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

EURÓPSKA ÚNIA

IROP

MIRRI SR

Prijímateľ: Obec Adidovce

Názov projektu: Riešenie migračných výziev v obci Adidovce

Cieľ: Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine

Termín: 03/2022-04/2023

Výška NFP: 31 200, 00 Eur

Súvisiace dokumenty

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU