Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Adidovce.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dátum podpísania 11.6.2024

Začiatok účinnosti 12.6.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Adidovce

Objednávateľ - Sídlo Adidovce 83, 067 32 Vyšný Hrušov

Objednávateľ - IČO 00322792

Dodávateľ IFOsoft s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Sabinovská 36, 080 01 Prešov

Dodávateľ - IČO 31666108

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 31.5.2024

Začiatok účinnosti 1.6.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Adidovce

Objednávateľ - Sídlo Adidovce 83, 067 32 Vyšný Hrušov

Objednávateľ - IČO 00322792

Dodávateľ REMEK, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Piaristická 25, 949 01 Nitra

Dodávateľ - IČO 36535605

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 24.4.2024

Začiatok účinnosti 26.4.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Adidovce

Objednávateľ - Sídlo Adidovce 83, 067 32 Vyšný Hrušov

Objednávateľ - IČO 00322792

Dodávateľ O2 Slovakia, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka

Dodávateľ - IČO 47259116

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 18.4.2024

Začiatok účinnosti 20.4.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH 11 273,66 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Adidovce

Objednávateľ - Sídlo Adidovce 83, 067 32 Vyšný Hrušov

Objednávateľ - IČO 00322792

Dodávateľ GLOBAL SYSTÉM, spol. s r.o.

Dodávateľ - Sídlo Ivánska cesta 25, 821 04 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35721430

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

uzatvorená medzi obstarávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka 513/91 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení

Dátum podpísania 29.3.2024

Začiatok účinnosti 10.4.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH 381,24 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Adidovce

Objednávateľ - Sídlo Adidovce 83, 067 32 Vyšný Hrušov

Objednávateľ - IČO 00322792

Dodávateľ REMEK, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Piaristická 25, 949 01 Nitra

Dodávateľ - IČO 36535605

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 26.3.2024

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Adidovce

Objednávateľ - Sídlo Adidovce 83, 067 32 Vyšný Hrušov

Objednávateľ - IČO 00322792

Dodávateľ NATUR-PACK, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 25, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov

Dodávateľ - IČO 35979798

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 29.12.2023

Začiatok účinnosti 3.1.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH 250,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Adidovce

Objednávateľ - Sídlo Adidovce 83, 067 32 Vyšný Hrušov

Objednávateľ - IČO 00322792

Dodávateľ Mgr. Jaroslav Lukáč

Dodávateľ - Sídlo Novomeského 45, 949 01 Nitra

Dodávateľ - IČO 47741139

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 12.12.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Adidovce

Objednávateľ - Sídlo Adidovce 83, 067 32 Vyšný Hrušov

Objednávateľ - IČO 00322792

Dodávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Dodávateľ - Sídlo Špitálska 8, 812 67 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 30794536

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 7.12.2023

Začiatok účinnosti 8.12.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Adidovce

Objednávateľ - Sídlo Adidovce 83, 067 32 Vyšný Hrušov

Objednávateľ - IČO 00322792

Dodávateľ Milan Fedurco

Dodávateľ - Sídlo , 067 32 Adidovce

Dodávateľ - IČO 47140381

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 23.11.2023

Začiatok účinnosti 1.1.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Adidovce

Objednávateľ - Sídlo Adidovce 83, 067 32 Vyšný Hrušov

Objednávateľ - IČO 00322792

Dodávateľ FÚRA s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo SNP 77, 044 42 Rozhanovce

Dodávateľ - IČO 36211451

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 18.9.2023

Začiatok účinnosti 18.9.2023

Koniec účinnosti 31.12.2024

Suma s DPH 350,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Adidovce

Objednávateľ - Sídlo Adidovce 83, 067 32 Vyšný Hrušov

Objednávateľ - IČO 00322792

Dodávateľ Audit Accounting, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Letná 35, 071 01 Michalovce

Dodávateľ - IČO 55065830

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 11.9.2023

Začiatok účinnosti 18.9.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH 180,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Adidovce

Objednávateľ - Sídlo Adidovce 83, 067 32 Vyšný Hrušov

Objednávateľ - IČO 00322792

Dodávateľ Ľubomír Ludvik WINDOORS

Dodávateľ - Sídlo Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník

Dodávateľ - IČO 37655264

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy