Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Adidovce.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dátum podpísania 29.12.2023

Začiatok účinnosti 3.1.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH 250,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Adidovce

Objednávateľ - Sídlo Adidovce 83, 067 32 Vyšný Hrušov

Objednávateľ - IČO 00322792

Dodávateľ Mgr. Jaroslav Lukáč

Dodávateľ - Sídlo Novomeského 45, 949 01 Nitra

Dodávateľ - IČO 47741139

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 12.12.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Adidovce

Objednávateľ - Sídlo Adidovce 83, 067 32 Vyšný Hrušov

Objednávateľ - IČO 00322792

Dodávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Dodávateľ - Sídlo Špitálska 8, 812 67 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 30794536

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 7.12.2023

Začiatok účinnosti 8.12.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Adidovce

Objednávateľ - Sídlo Adidovce 83, 067 32 Vyšný Hrušov

Objednávateľ - IČO 00322792

Dodávateľ Milan Fedurco

Dodávateľ - Sídlo , 067 32 Adidovce

Dodávateľ - IČO 47140381

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 23.11.2023

Začiatok účinnosti 1.1.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Adidovce

Objednávateľ - Sídlo Adidovce 83, 067 32 Vyšný Hrušov

Objednávateľ - IČO 00322792

Dodávateľ FÚRA s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo SNP 77, 044 42 Rozhanovce

Dodávateľ - IČO 36211451

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 18.9.2023

Začiatok účinnosti 18.9.2023

Koniec účinnosti 31.12.2024

Suma s DPH 350,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Adidovce

Objednávateľ - Sídlo Adidovce 83, 067 32 Vyšný Hrušov

Objednávateľ - IČO 00322792

Dodávateľ Audit Accounting, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Letná 35, 071 01 Michalovce

Dodávateľ - IČO 55065830

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 11.9.2023

Začiatok účinnosti 18.9.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH 180,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Adidovce

Objednávateľ - Sídlo Adidovce 83, 067 32 Vyšný Hrušov

Objednávateľ - IČO 00322792

Dodávateľ Ľubomír Ludvik WINDOORS

Dodávateľ - Sídlo Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník

Dodávateľ - IČO 37655264

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 16.8.2023

Začiatok účinnosti 17.8.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH 31 200,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Adidovce

Objednávateľ - Sídlo Adidovce 83, 067 32 Vyšný Hrušov

Objednávateľ - IČO 00322792

Dodávateľ Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

Dodávateľ - Sídlo Pribinova 25, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 50349287

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Riešenie migračných výziev v obci Adidovce

Dátum podpísania 26.7.2023

Začiatok účinnosti 3.8.2023

Koniec účinnosti 30.11.2023

Suma s DPH 1 800,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Adidovce

Objednávateľ - Sídlo Adidovce 83, 067 32 Vyšný Hrušov

Objednávateľ - IČO 00322792

Dodávateľ Prešovský samosprávny kraj

Dodávateľ - Sídlo Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

Dodávateľ - IČO 37870475

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

ZMLUVA č. 1297/2023/OPR o poskytnutí dotácie

Dátum podpísania 1.8.2023

Začiatok účinnosti 2.8.2023

Koniec účinnosti 31.10.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Adidovce

Objednávateľ - Sídlo Adidovce 83, 067 32 Vyšný Hrušov

Objednávateľ - IČO 00322792

Dodávateľ Milan Fedurco

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 47140381

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 22.5.2023

Začiatok účinnosti 22.5.2023

Koniec účinnosti 31.8.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Adidovce

Objednávateľ - Sídlo Adidovce 83, 067 32 Vyšný Hrušov

Objednávateľ - IČO 00322792

Dodávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné

Dodávateľ - Sídlo Kukorelliho 1, 066 01 Humenné

Dodávateľ - IČO 30794536

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Dohoda č2335054252 UPSVaR Humenné

Dátum podpísania 29.5.2023

Začiatok účinnosti 29.5.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Adidovce

Objednávateľ - Sídlo Adidovce 83, 067 32 Vyšný Hrušov

Objednávateľ - IČO 00322792

Dodávateľ O2 Slovakia, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Eisteinova 24, 851 01 Bratislava

Dodávateľ - IČO 47259116

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 12.5.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Adidovce

Objednávateľ - Sídlo Adidovce 83, 067 32 Vyšný Hrušov

Objednávateľ - IČO 00322792

Dodávateľ Alphabet group s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Strojárenská 11/C, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 53056043

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy