Preskočiť na obsah

Obec v kocke

Samosprávny kraj:

Prešovský

Okres:

Humenné

Región:

Zemplín

Počet obyvateľov:

223

Rozloha:

2077 ha

Prvá písomná zmienka:

1568

Hustota obyvateľstva:

10,16 obyv./km2

Časové pásmo

SEČ (UTC+1)

Územie, na ktorom leží obec Adidovce, patrí do geomorfologickej oblasti Nízkych Beskýd, celku Laboreckej vrchoviny. Obec je jedna zo skupiny obcí ležiacich v povodí rieky Udavy. Jej chotár je členitý. Samotná obec sa nachádza vo výške 204 m n.m., najvyšší vrch v chotári Makovica dosahuje nadmorskú výšku 534 m a najnižšie položený chotárny bod je vo výške 192 m. Lesné plochy zaberajú takmer 87% z celkovej rozhlohy chotára. Z lesných drevín je tu najviac zastúpený buk, hrab, dub, z listnáčov možno spomenúť ešte topoľ, brezu, javor a lipu. Menšie zastúpenie už majú ihličnaté stromy. Je medzi nimi i borovica, smrek, smrekovec. V trávnatých podrastoch sa vyskytujú i niektoré vzácnejšie rastliny, ako je valdštajnia kuklíková. Lesy sú bohaté na lovnú zver. Pôdny povrch tvoria prevažne pieskovce, ílovce a sliene. Samotná obec sa tiahne po osi sever-juh, v smere toku Udavy.