Preskočiť na obsah

Tiráž

Vyhlásenie o prístupnosti

Obec Adidovce má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo https://obecadidovce.sk.

Stav súladu

Webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

  1. Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:
    • niektoré textové prvky nespĺňajú štandard WCAG 2.1 pre farebný kontrast AA. Pre opravu tohto nesúladu je poskytnutý nástroj "Zvýšenie kontrastu", ktorý je možné aktivovať v hlavičke webstránky.
  2. Neprimerané zaťaženie:
    • vzhľadom na vysoký objem zverejňovaných dokumentov nie sú všetky dokumenty vo formáte PDF ošetrené "OCR" vrstvou (prispôsobené pre nepočujúcich). V prípade záujmu si vyžiadajte spracovanie dokumentu do prístupnej formy na kontakte pre spätnú väzbu a do 14 dní vašu požiadavku vybavíme.

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované dňa 8.5.2023.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo vykonané a posúdené treťou stranou – technickým prevádzkovateľom webového sídla – spoločnosťou Alphabet partner s.r.o.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované dňa 8.5.2023.

Spätná väzba a kontaktné informácie

Spätnú väzbu, upovedomenia a informácie o problémoch z hľadiska súladu a žiadosti o sprístupnenie informácií a obsahu špecifikovaného v časti "Neprístupný obsah" toho vyhlásenia môžete smerovať na nasledujúce kontakty.

Obec Adidovce Adidovce 83 067 32 Vyšný Hrušov
IČO: 00322792
Telefón: 057 / 779 63 33
Telefón: 0911766355
E-mail: obec.adidovce@gmail.com

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na e-mailovej adrese: standard@mirri.gov.sk.

Autorské práva

Webové sídlo bolo spustené dňa 8.5.2023.

© Alphabet partner s.r.o.
Strojárenská 3426/11C
040 01 Košice - Staré Mesto
Slovenská Republika

Správca obsahu

Obec Adidovce je správcom všetkého obsahu webového sídla a zároveň zaň zodpovedá. Všetky osobné údaje návštevníkov webových stránok, ktoré sú prostredníctvom týchto webových stránok zbierané, sú spravované výlučne správcom obsahu webu.

Obec Adidovce Adidovce 83 067 32 Vyšný Hrušov
IČO: 00322792
DIČ: 2021232433

Telefón: 057 / 779 63 33
Telefón: 0911766355
E-mail: obec.adidovce@gmail.com
Web: https://obecadidovce.sk

Technický prevádzkovateľ

Technickým prevádzkovateľom redakčného systému je spoločnosť Alphabet partner s.r.o. Ako sprostredkovateľ osobných údajov týmto vyhlasuje, že osobné údaje spracovávané v jej prevádzkovanom redakčnom systéme sú dostatočne zabezpečené proti strate a úniku a zároveň vyhlasuje, že neposkytuje žiadne sprístupnené osobné údaje tretím osobám.

Alphabet partner s.r.o.
Strojárenská 3426/11C
040 01 Košice - Staré Mesto
Slovenská Republika

Telefón: +421 908 327 404
E-mail: info@onlineobec.sk
Web: https://onlineobec.sk