Preskočiť na obsah

Obecný úrad

Kontakt

Obec Adidovce Adidovce 83 067 32 Vyšný Hrušov

IČO: 00322792
DIČ: 2021232433

Číslo účtu:
SK3256000000008902731001

057 / 779 63 33
0911766355
obec.adidovce@gmail.com
Facebook stránka

Úradné hodiny

Pon  07:30 – 12:00 12:30 – 15:30
Ut  07:30 – 12:00 12:30 – 15:30
Str  07:30 – 12:00 12:30 – 16:00
Štv  07:30 – 12:00 12:30 – 15:30
Pia  07:30 – 12:00 12:30 – 15:00

Telefón: 0911 766 355

Podateľňa: podatelna@obecadidovce.sk

Zamestnanci úradu:

Mgr. Antónia Štefanová

databázový
administrátor a koordinátor pre tvorbu a aktualizáciu databáz a informačných systémov verejnej správy

Toto webové sídlo www.obecadidovce.sk spravuje Obec Adidovce je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu: Obec Adidovce 

Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@obecadidovce.sk

Kompetencie:

Obec Adidovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Adidovce je zriadený na Miestnom úrade vo Vyšnom Hrušove.