Preskočiť na obsah

VZN č. 32022 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady