Preskočiť na obsah

Zápisnica zo  7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Adidovciach zo dňa 17.10.2023