Preskočiť na obsah

VZN č. 4/2023 o podmienkach držania a chovu psov na území Obce Adidovce