Preskočiť na obsah

Návrh VZN č. 2/2023 O MIESTNYCH DANIACH NA ÚZEMÍ OBCE ADIDOVCE