Preskočiť na obsah

Návrh VZN č. 1/2023 O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY