Doplnok č. 3 k VZN č12013 o miestnych daniach a poplatku za KO a DSO

Zverejnené
31. decembra 2019
Kategória

Prílohy