Preskočiť na obsah

Úcta k starším….

Zverejnené 24.10.2023.

Milí naši seniori!

Ľudský život predstavuje veľkú knihu, zložitý jedinečný román. Bezstarostné detstvo, aj keď nemuselo byť bohaté a žičlivé, predsa len bolo krásne. To vystriedalo detstvo vašich detí. Úzkosť a trápenia z detskej slzičky a v srdci ešte dodnes teplo a odovzdanosť detskej dlane, v očiach úsmev detských pier. V mysli sa roja spomienky – na všetko. Predovšetkým na chvíle pohody. Na to, že ten huncút má už svoje vlastné deti a vnúčatá, ktoré oplácajú aj za rodičov lásku svojim starým a prastarým rodičom.

Minú sa roky. Uprostred starostí i radostí. V životnej aktivite človeka. Až jedného dňa je tu staroba. Ani sa nenazdáme ako, jednoducho je tu.

Staroba je výzva. Pripomína nám, aby sme nestrácali čas a jeden druhému práve teraz povedali milé slovo, že sa máme radi. Všetko na svete môže človek zastaviť, každý pohyb, každý nepokoj, čo však nezastaví , nespomalí, je čas. Čas plynie ako rieka nášho života. Míňa sa deň za dňom, rok za rokom. Starnutie prichádza pomaly, nenápadne. Nedá sa tomu vyhnúť. Sem-tam vás niečo zabolí, objaví sa vráska, skôr či neskôr obelejú vlasy. Každý malý chlapec či dievča bude raz dedko – babka. Nezabúdajme, všetci raz budeme starí. Úcta k starším by mala byť hlavne spontánna a sústavná, veď starší ľudia si ju zaslúžia. Vekom nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré môžu odovzdať mladším. Nezabudnime na pozdrav, ktorý je najjednoduchším prejavom ľudskej spolupatričnosti a rešpektovania iných ľudí – bez rozdielu veku. „Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo sa mu zračí v oku, podľa slov, podľa vrások a bielych vlasov. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi, hovorí jedna ľudová múdrosť.“

Prajem Vám pevné zdravie, veselú myseľ, veľa úsmevu, elánu a radosti zo života . Prežite ďalšie roky obklopení láskou, úctou a pozornosťou svojich najbližších a dni vášho zrelého veku prepletené vďačnosťou nás všetkých. Nech je vaša jeseň plná farieb, z ktorých každá bude znamenať jedno krásne prežité obdobie života.

Navštívil nás aj poslanec Prešovského samosprávneho kraja pána PhDr. Michala Babina, MBA. Vďaka ktorému sme dostali dotáciu z výzvy poslancov PSK a následne sme si takto krásne upravili náš kultúrny dom ostatní poslanci sa ospravedlnili.

Program si pre našich seniorov pripravili deti zo súkromnej umeleckej školy Múza v Humennom pod vedením pani riaditeľky Mgr. Zuzany Dirbákovej

Ďakujem všetkým, ktorí neodmietli naše pozvanie

Za pomoc a prípravu taktiež ďakujem pani Dominike Ružičovej, za chutné koláčiky pani Viere Čopákovej a Petre Ružičovej a taktiež naším poslancom a to pánovi Jurajovi Čopákovi, Marekovi Jalekovi a Ing. Antonovi Štefanovi.