Preskočiť na obsah

POZOR na supervýhodné podomové ponuky, nie sme to my!

Zverejnené 8.1.2024.

Kategória
Milé starostky a starostovia,vy ale aj široká verejnosť ste sa nás v uplynulom roku často pýtali, ako je to s revíznymi správami, nakoľko ste zaznamenali hromadný výskyt podomových návštev firmy/firiem, ktoré občanov presviedčali, že periodické revízne správy sú nevyhnutné. Mali to spájať aj s akciovou cenou, ak bude za ich služby okamžite zaplatené v hotovosti. V prvom rade vás chceme upozorniť, že nejde o kolegov zo spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD). My totižto službu revízie domácej elektroinštalácie či domácich elektrických rozvodov ani neponúkame a zásadne ani za žiadne naše služby nepožadujeme platby v hotovosti. Radi by sme dali do pozornosti, že (ne)periodické skúšky domácej elektroinštalácie sú výhradne na zodpovednosti samotnej domácnosti, ak ju vlastní a nevyužíva na ďalšie účely (prenájom alebo podnikateľskú činnosť a podobne). Je takisto pravda, že na nich môžu byť naviazané napríklad plnenia poistných zmlúv na nehnuteľnosť a podobne. A je tiež pravda, že je nevyhnutná pri konkrétnych okolnostiach – vždy pri zmenách a zásahoch do nej. Je takisto potrebné ju zvážiť aj pri podozrení na poruchovosť. Pripomíname, že revíznu správu má oprávnenie požadovať aj prevádzkovateľ distribučnej sústavy. Podľa nášho výkladu však zákon explicitne neuvádza žiadne časové lehoty, v ktorých sa periodická skúška domácej elektroinštalácie či domácich elektrických rozvodov musí opakovať.Vo všeobecnosti platí, že všetky podomové ponuky treba dôkladne zvážiť a nenechať sa vmanévrovať do časovej tiesne. Pri korektnom jednaní určite tí, čo ich ponúkajú, nechajú svojim potenciálnym zákazníkom čas na premyslenie a prehodnotenie ponuky. V novom roku želáme vám aj vašim občanom okrem 366 dní šťastia, zdravia a porozumenia aj 12 mesiacov správnych rozhodnutí. 
Východoslovenská distribučná, a.s.Zákaznícka linka VSD0850 123 312Poruchová linka VSD0800 123 332, www.vypadokelektriny.skwww.vsds.skinfo@vsdas.sk