Preskočiť na obsah

Zrušenie veterinárnych opatrení

Zverejnené 17.4.2023.

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA HUMENNÉ, Gaštanová 3, 066 01  Humenné

ruší veterinárne opatrenia nariadené Regionálnou veteinárnou a potravinovou správou Humenné zo dňa 03.01.2023 pod číslom spisu:

75/2023-500-03 pre: obce nachádzajúce sa v zóne pozorovania.