Preskočiť na obsah

Farské oznamy

Zverejnené 4.12.2023.

Kategória

1.adventná
Po VH 16.45 Ro 16.00 s Večernými chválami
Ut Ad 6.30 rorátna s Rannými chválami
St VH 16.00 Ro 16.45 Ad 15.30 (L) sv. Mikuláš, biskup
Št Ad 16.30 s Večernými chválami
Pi VH 16.30 Ro 17.30 Nepoškvrnené počatie Panny Márie
So
Ne VH 9.15 Ro 10.30 Ad 11.00 (L) Druhá adventná nedeľa
V pondelok sme poslali zdokumentovaný materiál z filiálneho kostola
v Rovnom po zemetrasení. Zistili sme 30 prasklín omietky v interiéri aj v exteriéri na
múroch z vonku aj na klenbe na povale nad svätyňou. Fotografie sme zaslali na
Arcibiskupský úrad, lebo kostol je poistený v cirkevnej poisťovni. Ďakujeme
zainteresovaným za prevedenú prácu. Ale z prehliadky usudzujeme, že bude
potrebný statik, aby sa k danej problema-tike vyjadril a napísal odbornú správu.
Dnes začína nový cirkevný rok Prvou adventnou nedeľou, kedy je vyhlásená
zbierka na charitu. Požehnali sme adventné vence pri oltári a zapálili prvú adventnú
sviecu. Advent potrvá len tri týždne je najkratší.
Adventné obdobie liturgický oslávime raz počas adventu ráno o 6.30 hod.
bude rorátna sv. omša s rannými chválami a raz v týždni bude večerná omša
s Večernými chválami.
Privátne sa dávajme adventné predsavzatia. Začíname
projekt ADVENT s KBS. Projekt bude trvať od 3. decembra (Prvej adventnej nedele)
do 24. decembra. Prináša myšlienky pápežov k jubileu 800 rokov od udalosti v
Grecciu.
Roráty omša, lat. rorate je forma rannej katolíckej mariánskej bohoslužby,
omše v adventnom období. Ide o bohoslužbu slávenú pred východom Slnka, za
svetla sviečok a s úvodnou antifónou Rorate caeli. Roráty majú pripomínať
Izaiášovo proroctvo o Mesiášovi. Termín roráty označuje aj spevy počas týchto
bohoslužieb.
Zbierka detského šatstva, topánok, hračiek aj potravín bude v našej
farnosti počas adventu, kedy nás Cirkev vyzýva k almužne núdznym do rómskej
komunity V Trebišove v pondelok 11. decembra. Prosím jednu dobrovoľníčku
z každej obce, kde by sa zbierka zhromažďovala a potom naložila v pondelok
dopoludnia na auto, ktoré zabezpečí starostka Adidoviec. Vo štvrtok 7. a piatok 8.12.

znášajte darované oblečenie, obuv a potraviny na Obecné úrady Ad a Ro aj faru.
V piatok 8. 12. je prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie.
Slávnosť prvého svätého prijímania sa v našej farností uskutoční na 7.
veľkonočnú nedeľu 12. mája 2023. Pripravuje sa päť detí.
Prednášky kurzu Ako žiť s Bohom budú v nedeľu na tému modlitba; v utorok
spiritualita sedem sviatosti a druhotné prostriedky na posväco-vanie: duchovné
vedenie spytovanie svedomia, božia prítomnosť.